Dále se jedná o vytvoření nových studijních předmětů, zaměřených na aplikaci průmyslu 4.0 ve strojírenství, trendy digitální transformace podniku, specializované praxe a specializované exkurze,“ uvedl Milan Edl, děkan Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzně, která je jedním z řešitelů projektu.

Více informací na: https://www.zakazka.cz/prumysl-4-0-meni-vysoke-skolstvi/ 

About the Author

admin